Skip to main content

Over VIP


Ontstaan

De industrieclub in Pelt is sinds het ontstaan in 1993 uitgegroeid tot een belangrijke draaischijf voor de Noord-Limburgse economie. Een toelichting van professor Allaert over regionale verankering tijdens een infoavond voor Lommelse en Hamontse ondernemersclubs, kon de stichters ervan overtuigen dat Noord- Limburg een regio is die zich door zijn homogeniteit leent tot een eigen strategisch plan binnen Strategisch Plan Limburg.

Tijdens deze ontmoetingen werd evenwel vastgesteld dat er, in tegenstelling tot Lommel en Hamont-Achel, geen platform aanwezig was in Pelt, waar toch een groot aantal bedrijven aanwezig was om een dergelijk Noord-Limburgs initiatief te ondersteunen.

Het werd bovendien duidelijk dat er lokaal zeker behoefte was aan een overlegorgaan voor ondernemers. Wat ooit begon als losse “business ontbijten”, leidde nu tot de oprichting van Industriegroep Overpelt. Aan de wieg van deze vzw stonden voorzitter Etienne Winters, Jean-Pierre Bleyen, Pierre Driesen, Stijn Lauwers en Jean Ramaekers. Door de gemeentelijke fusie van Overpelt en Neerpelt in 2019 ontstond centraal voor de Verenigde Industrie in Pelt de nieuwe naam VIP, Verenigde Industrie Pelt.


Ons doel

Deze industriegroep wil een vereniging vormen van ondernemers en ondernemingen uit de industriële sector in en rond Pelt. Een vereniging die de belangen van haar leden behartigt en de industriële ontwikkeling van Pelt en omgeving stimuleert en ondersteunt, rekening houdend met allerlei maatschappelijke belangen.

Wij willen initiatieven nemen die betrekking hebben op studies binnen onze sector, adviezen geven, informatie verstrekken en activiteiten organiseren. De vzw wil zich openstellen voor overleg met andere belangengroeperingen en instanties die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling en de groei van onze regio. We zijn in de eerste plaats een gesprekspartner voor de stedelijke en de gemeentelijke overheid. Tevens zijn we een stem die de Peltse ondernemingen vertegenwoordigt en daarbij willen we al onze leden laten participeren in de besluitvormingen.


Contacteer ons